Tại sao Bộ Công An bị ‘phanh thây’?

Tại sao Bộ Công An bị ‘phanh thây’?

Chính sự hoạt động theo kiểu sứ quân của các Tổng Cục thuộc Bộ Công An đang làm cho kế hoạch đốt lò của ông Trọng bị khựng lại nên ông Trọng mới ra tay phá đổ.
Nói cách khác, ông Trọng mà không triệt hạ các Tổng Cục thì có ngày chính những sứ quân này “bắt nhốt” những người của phe ông Trọng… cũng tội tham ô.

(Visited 2 times, 1 visits today)