Syrians living in besieged areas doubled

The United Nations humanitarian chief says the number of Syrians living in besieged areas has more than doubled in the past year to nearly a million people.

 

 

(Người đứng đầu chương trình nhân đạo Liên hiệp quốc cho biết, con số những người Syria sống trong các khu vực bị vây hãm, đã gia tăng hơn gấp đôi trong năm qua, đến mức gần một triệu người.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)