Syria: Aleppo mất nước do không kích

Các cuộc tấn công tăng cường ở thành phố Aleppo của Syria khiến gần hai triệu người không có nước sinh hoạt, theo Liên Hợp Quốc.

(Visited 1 times, 1 visits today)