SYRIA AID

The United States and Russia are studying new ways to break a months-long diplomatic deadlock over how to stop the fighting in the Syrian city of Aleppo.

(
Hoa Kỳ và Nga hiện đang nghiên cứu những phương cách mới nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc về ngoại giao kéo dài suốt nhiều tháng qua, liên quan đến câu hỏi: “Làm thế nào để ngưng cuộc giao tranh trong thành phố Aleppo ở Syria?” )

(Visited 5 times, 1 visits today)