SOUTH SUDAN PEACEKEEPERS

A United Nations-commissioned inquiry has slammed the response of U-N peacekeepers to an outbreak of violence in South Sudan earlier this year.

(
Một cuộc điều tra được thực hiện theo sự uỷ thác của LHQ, đã chỉ trích mạnh mẽ lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ, về cách đáp trả với làn sóng bạo động bùng phát ở miền nam Sudan vào đầu năm nay.)

(Visited 2 times, 1 visits today)