Sở quản lý an toàn thực phẩm và thuốc men: Không có thời gian biểu về điều chỉnh chế độ quản lý thực phẩm bị nhiễm chất phóng xạ

    Sau khi Nhật Bản bị ảnh hưởng từ trận động đất lớn ngày 3/11/2011, Đài Loan đã cấm nhập khẩu các loại thực phẩm từ 5 tỉnh thành của đất nước này, 9 sản phẩm từ các nơi khác như rau quả tươi, thuỷ sản, sản phẩm từ sữa, thực phẩm trẻ em… đều phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt về chất phóng xạ, đủ tiêu chuẩn mới được nhập khẩu. Tuy nhiên, vào ngày 29/1 Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung cho biết sẽ điều chỉnh lại chính sách, sẽ thay thế chế độ “Cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ khu vực bị thiên tai” bằng chế độ “Quản lý thực phẩm từ khu vực có rủi ro cao”, và tất nhiên kế hoạch điều chỉnh này đã bị các đoàn thể dân sự phản đối, cho rằng hiện nay chính phủ chưa làm tốt công tác quản lý các loại thực phẩm nghi ngờ bị nhiễm chất phóng xạ, biện pháp kèm theo trong kế hoạch điều chỉnh cũng không rõ ràng, người dân hoàn toàn không yên tâm được.
 
    Sáng ngày 30/1 Sở quản lý an toàn thựcphẩm và thuốc men cho biết, kể từ tháng 3/2011 cho đến nay, trong 7 năm qua chính phủ đã kiểm tra hơn 110.000 loại thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, đa số đều phù hợp với quy định, chỉ có 220 sản phẩm là có nhiễm phóng xạ với vi lượng rất thấp, vả lại cũng không vượt hơn tiêu chuẩn của Đài Loan, chính phủ chưa bao giờ lơ là trong khâu kiểm tra sản phẩm từ khu vực bị nhiễm phóng xạ.
 
    Phó Phòng Thực phẩm thuộc Sở quản lý an toàn thựcphẩm và thuốc men Nguỵ Nhậm Đình nói: “Tôi thấy trong 7 năm qua, các nước trên quốc tế thí dụ như Mỹ, họ áp dụng phương thức tương đối khoa học trong chế độ quản lý thực phẩm có rủi ro cao, cho nên cách thức trên quốc tế cũng là một phương hướng để chúng ta tham khảo, về phần điều chỉnh chính sách, hiện nay là không có thời gian biểu.”
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)