Số phận Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao?

Số phận Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao?

Số phận ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao?
Bình luận của Trung Điền

… Với con hổ Nguyễn Tấn Dũng, phe Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ không dám khinh thường vì đối thủ có nhiều tiền, nhiều đàn em và được mệnh danh là “bố già” của băng lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước cũng như trong bộ máy chính phủ hiện nay.

Nguyễn Phú Trọng tuy đã triệt hạ được một số “cận thần” của ông Dũng như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Sơn, Đinh La Thăng… nhưng đàn em của ông Dũng còn rất nhiều.

Hơn thế nữa, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nắm nhiều trách vụ cao ở trong đảng trước cả ông Nguyễn Phú Trọng gần 10 năm. Ông Nguyễn Tấn Dũng bước vào Trung ương đảng từ khóa VI (1986) trong khi ông Nguyễn Phú Trọng chỉ mới được bầu bổ xung vào Trung ương đảng tại Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của khóa VIII vào năm 1994.

Vì thế, phe ông Trọng sẽ không thể đánh trực diện ông Dũng mà tung thủ đoạn tấn công con cái ông Dũng, đó là vợ chồng Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Thanh Nghị.

Nói cách khác, uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nhiều ở trong đảng nên Nguyễn Phú Trọng khó cô lập. Thay vì đánh trực diện, Nguyễn Phú Trọng phải chơi đòn đánh vòng. Đó là đánh vào thân nhân và hàng hậu duệ của ông Dũng. Tuy bẩn nhưng chắc ăn!..

(Visited 1 times, 1 visits today)