Số chủng sinh của tổng giáo phận Boston gia tăng

BRIGHTON, Mass. – Tổng giáo phận Boston phải mua lại đất từ Boston College để mở rộng chủng viện thánh Gioan ở Brighton do số ứng sinh gia nhập chủng viện để học hỏi trở thành Linh mục gia tăng.

Ngày 20/10, Đức ông James Moroney, giám đốc chủng viện đã ký thỏa thuận mua bán với học viện của các cha dòng Tên để mua lại một khu vực hiện nằm trong tòa nhà của chủng viện. Đức ông cho biết ngài rất vui vì việc khôi phục hoàn toàn lại chủng viện là giấc mơ của Đức Hồng y O’Malley cũng như của ngài.

Chủng viện thánh Gioan được Đức tổng Giám mục John Joseph Williams của Boston xây năm 1884. Số chủng sinh theo học tại chủng viện mỗi năm mỗi suy giảm trầm trọng; năm 2005 chỉ có 22 chủng sinh. Nhưng trong 10 năm gần đây, ơn gọi tại chủng viện gia tăng thật nhanh. Vào tháng 9 vừa qua, số các chủng sinh ở chủng viện là 98. Chủng viện phải mua một ngôi nhà phụ cận để thêm chỗ ở và hiện nay 7 trong số 12 phó tế của chủng viện đang ở đây.

Khu vực phụ của chủng viện được nhượng cho Boston College trong những năm 2000 và chủng viện đồng ý cho học viện Boston thuê cơ sở 99 năm. Với thỏa thuận mua bán được ký kết vừa qua, chủng viện thánh Gioan đã thu hồi việc cho thuê 99 năm. Vì khu vực này đã không được dùng từ giữa năm 1960, các phòng cần được tu bổ làm mới lại. Hiện tại có 3 công ty kiến trúc đã trình các đề án của họ cho ban điều hành chủng viện. (CNS 28/09/2016)

Hồng Thủy

(Visited 1 times, 1 visits today)