Second Generations (76): Musician Viet Anh Nguyen

An engaging young multi-instrumentalist of charismatic quality, Viet Anh was considered a child prodigy, having performed on his principal instrument, the piano, internationally and won local and state championships from the age of 6.

 

(Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật và tốt nghiệp Nhạc viện Sydney, Việt Anh bắt đầu con đường âm nhạc của mình là nghệ sĩ dương cầm nhạc cổ điển và nhạc jazz. Không chỉ là một nghệ sĩ chơi đàn hay, Việt Anh còn mở rộng sự nghiệp của mình sang các lĩnh vực khác như biểu diễn sân khấu, sản xuất, viết nhạc và dạy học, tự gầy dựng nên phòng thu Van Leucia ở Sydney.)

(Visited 1 times, 1 visits today)