Sẽ ra sao khi Tổng Trọng chính thức ‘siết’ con trai ông Nguyễn Tấn Dũng?

Sẽ ra sao khi Tổng Trọng chính thức ‘siết’ con trai ông Nguyễn Tấn Dũng?

Thiền Lâm – Cali Today News|

Chỉ vài ngày sau khi ông Nguyễn Phú Trọng kết thúc tuần công du đối ngoại tại Pháp và Cuba, cơ quan Thanh tra chính phủ đã vào tận Kiên Giang “địa đầu tổ quốc” và được xem là “căn cứ địa” của gia đình cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để công bố kết luận thanh tra vào buổi chiều 2/4/2018.

Xin bạn xem tiếp bài Sẽ ra sao khi Tổng Trọng chính thức ‘siết’ con trai ông Nguyễn Tấn Dũng? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)