SBTN VOICE Tập 8: Đông Trang và “Như Vạt Nắng”

SBTN VOICE Tập 8: Đông Trang và

Với thử thách “hát thể loại nhạc khác” trong tập 8, Đông Trang của #TeamQuêHương đã chọn nhạc phẩm “Như Vạt Nắng”, một nhạc phẩm thuộc dòng nhạc Trẻ của nhạc sĩ Trúc Hồ. Các bạn thấy Đông Trang đã thể hiện ra sao?

*** Xem full tập 8 tại WWW.SBTNGO.COM (không áp dụng tại Hoa Kỳ).

Tại Hoa Kỳ, để xem chương trình SBTN VOICE, quý vị hãy liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc DirecTV ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN. Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN go tại www.sbtngo.com với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

(Visited 3 times, 1 visits today)