Sau 2012, năng suất lao động Việt Nam đã thua Lào

Hai chuyên gia kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân mới đây ra báo cáo về tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam, trong đó nói từ sau năm 2012 đến nay năng suất lao động Việt Nam đã thua Lào

(Visited 1 times, 1 visits today)