Sao không rút bài học cho chính quyền mà là bài học cho dân?

Sao không rút bài học cho chính quyền mà là bài học cho dân?

Fb. Chu Mộng Long|

Vừa xem thời sự VTV. Lại điệp khúc nhiều người dân bị xúi giục, kích động bạo loạn ở Bình Thuận.

VTV né dùng chữ “biểu tình”, vì “biểu tình” là quyền được hiến định trong Hiến pháp và có chế tài “chống biểu tình” ngay trong Luật Hình sự.

Thôi thì coi như hành động bạo loạn không là biểu tình đúng luật, cần nghiêm trị.

Xin bạn xem tiếp bài Sao không rút bài học cho chính quyền mà là bài học cho dân? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)