S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ngày Xuân Đất Lạ

Xem mà nhớ quê hương muốn ứa nước mắt luôn, và chỉ ước ao sao mình có thêm đôi cánh (hay được cấp cái visa) để bay về quê tức khắc

(Visited 9 times, 1 visits today)