S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Một Bông Hoa Hồng Cho Giới Luật Sư

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Một Bông Hoa Hồng Cho Giới Luật Sư

Tưởng Năng Tiến – Blog RFA

Tuần rồi – bên bàn nhậu – tôi (lại) phải nghe một câu chuyện vui đã cũ, về giới luật sư:

“Hàng rào phân cách giữa địa ngục và thiên đàng bị sụp. Thánh Phê Rô đề nghị với Satan mỗi bên chịu một nửa chi phí để dựng lại nhưng “đối tác” lắc đầu quầy quậy. Ông thánh doạ:

– Vậy sẽ đưa ra toà.

Xin bạn xem tiếp bài S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Một Bông Hoa Hồng Cho Giới Luật Sư tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)