Russia, Turkey announce ceasefire — for most — in Syria

Syria’s government and a wide range of rebel groups have agreed to a nationwide ceasefire, which is now in effect in the war-torn country.

 

 

 

(Chính phủ Syria và đa số phiến quân đã đồng ý về một cuộc ngưng bắn toàn quốc tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá, có hiệu lực vào lúc 9 giờ sáng hôm nay giờ Đông bộ Úc châu.
 )

(Visited 4 times, 1 visits today)