RFS: ‘Tự do báo chí là nền móng của nhân quyền’

Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói về l‎ý do đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách “kẻ thù của tự do truyền thông”.

(Visited 1 times, 1 visits today)