Quyền mở miệng

Quyền mở miệng

Thiếu vắng các cơ chế lập hiến, lập pháp dân chủ, pháp luật sẽ chỉ là một công cụ được nhà cầm quyền nhào nặn nên để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
Chỉ trích bộ trưởng là quyền, không phải tội

Khi đọc bài này, có lẽ bạn cũng đã biết vụ bác sỹ Hoàng Công Truyện bị Sở Thông tin – Truyền thông Thừa Thiên – Huế xử phạt năm triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên Facebook.

Xin bạn xem tiếp bài Quyền mở miệng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)