Quốc hội phải yêu cầu ứng viên Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản trước khi bầu giữ chức chủ tịch nước

Quốc hội phải yêu cầu ứng viên Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản trước khi bầu giữ chức chủ tịch nước

Fb. Nguyễn Anh Tuấn |

85 cử tri, trong đó có một số lão thành cách mạng, đã đứng chung đơn kiến nghị được chuyển phát nhanh đến Quốc Hội chỉ vài ngày trước khi Quốc Hội khai mạc kỳ họp thứ 6.

Những cử tri này đề nghị Quốc Hội, với thẩm quyền hiến định của mình, yêu cầu ứng viên Nguyễn Phú Trọng phải CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN để ĐBQH và cử tri cả nước có đủ thông tin trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Xin bạn xem tiếp bài Quốc hội phải yêu cầu ứng viên Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản trước khi bầu giữ chức chủ tịch nước tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)