Quản lý như thể trò hề !

Quản lý như thể trò hề !

Gs. Hà Văn Thịnh – Fb. Văn Thịnh Hà |

Cả đời làm sử, nghiên cứu, đọc, biết… sơ sơ vài trăm nhà nước từ cổ chí kim; nhưng, nói thật, tôi chưa thấy ở đâu, thời nào, có cái cung cách quản lý nhiêu khê, kém cỏi, vi Hiến, à uôm, cà lăm như nước ta bây giờ!
Xin nhấn mạnh: Tất cả những tấm ảnh và clip đăng ở đây đều chụp, copy lại trên các báo ra ngày hôm nay, 1.12.2017.

Xin bạn xem tiếp bài Quản lý như thể trò hề ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)