Quan chức đảng Cộng hòa lên án Trump

Quan chức đảng Cộng hòa lên án bình luận khiếm nhã của ông Donald Trump về phụ nữ trong một đoạn video hồi năm 2005.

(Visited 1 times, 1 visits today)