Phương cách đấu tranh hữu hiệu hiện nay

Phương cách đấu tranh hữu hiệu hiện nay

Trong cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Linh mục Phan Văn Lợi cho biết phương cách đấu tranh hữu hiệu và cần thiết hiện nay là phải xuống đường biểu tình.
Tuy nhiên làm sao cho biểu tình có hiệu quả và không bị đàn áp. Muốn như vậy thì cần có 5 điều kiện:

1- Tinh thần hiếu hòa, không bạo động dù có bị tấn công bởi lực lượng nhà cầm quyền.
2- Kỷ luật, luôn bình tỉnh giử trật tự.
3- Có tổ chức, mọi tham dự viên trong nhóm biểu tình phải biết nhau và sát cánh bên nhau và có những dấu hiệu phân biệt nhau.
4- Phải đông đảo. Càng đông thì càng đỡ bị đàn áp.
5- Các cuộc biểu tình cần có người lãnh đạo hướng dẫn.

Năm điều kiện này tìm thấy ở đâu? Linh mục Phan Văn Lợi sẽ cho biết trong cuộc phỏng vấn này.

(Visited 1 times, 1 visits today)