Phúc Nghẹo phản đòn Nguyễn Phú Trọng

Phúc Nghẹo phản đòn Nguyễn Phú Trọng

Người Buôn Gió – nguoibuongio´s blog |

Ngày 9 tháng 11 năm 2016, Ban bí thư trung ương ĐCSVN ra quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra các hoạt động của chính phủ theo nội dung nghị quyết trung ương 4 và chỉ thị 05 về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây là hai nội dung thanh tra chính mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng để hạ bệ và răn đe nhiều quan chức cấp cao trong đảng.

Xin bạn xem tiếp bài Phúc Nghẹo phản đòn Nguyễn Phú Trọng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)