Phủ tổng thống tuyên bố danh sách đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Singapore và 20 cố vấn của Phủ Tổng thống

Ngày 14/11, tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố chủ tịch Hiệp hội phát triển mậu dịch đối ngoại THDQ Lương Quốc Tân đảm nhận đại diện THDQ tại Singapore và danh sách 20 người được mời làm cố vấn của phủ tổng thống, bao gồm cựu phó thủ tướng Ngô Vinh Nghĩa, chủ tịch Đảng Thân Dân Tống Sở Du, cựu viện trưởng viện nghiên cứu Trung ương Lý Viễn Triết v.v….
 
Phủ tổng thống cho biết, tân đại diện tại Singapore Lương Quốc Tân sinh năm 1951, trước đó từng đảm nhiệm chức thứ trưởng Bộ kinh tế, từng giám sát Hiệp định đầu tư Đài Loan- Nhật Bản, Hiệp định hợp tác kinh tế Đài Loan- New Zealand và hiệp định đối tác kinh tế Đài Loan-Singapore. Còn cố vấn của phủ tổng thống đều là những người có danh vọng, địa vị lớn trong xã hội.
 
Lệ Phương

(Visited 1 times, 1 visits today)