Phỏng vấn kỷ sư Ngô Trọng Đức

Phỏng vấn kỷ sư Ngô Trọng Đức

Sau buổi hội luận với kỷ sư Ngô Trọng Đức, Uỷ viên trung ương đảng Việt Tân, ngày 1 tháng 4, 2018 tại đại học University of East London các bạn thanh niên tham dự đã nêu lên quyết tâm tổ chức những buổi phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN.

Đầu tiên sẽ là buổi biểu tình vào ngày 08/04/2018 để phản đối CSVN đàn áp Hội Anh Em Dân Chủ bằng phiên tòa khủng bố 6 thành viên hoạt động dân chủ của Hội AEDC, sau đó là buổi Tưởng niệm 30 tháng 4 và ngày 20 tháng 5 các bạn trẻ sẽ cùng Hội Ân Xá Quốc tế biểu tình trước toà đại sứ CS để đòi trả tự do cho TNLT Trần Huỳnh Duy Thức.

(Visited 5 times, 1 visits today)