Phong trào Lao Động Việt kiên quyết hoạt động bảo vệ quyền lợi người lao động

Phong trào Lao Động Việt kiên quyết  hoạt động bảo vệ quyền lợi người lao động

Từ đầu năm đến nay, giới bạo quyền Việt cộng gia tăng đàn áp các nhà hoạt động công đoàn, dân chủ. Riêng Phong Trào Lao Động Việt có 2 người bị bắt giam.

Bất chấp sự khủng bố trắng của nhà nước công an trị, nhiều thanh viên Phong Trào Lao Động Việt vẫn bám sát cơ sở hỗ trợ người lao động đấu tranh với giới chủ, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình.

(Visited 6 times, 1 visits today)