PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Vụ án “hình nhân thế mạng” và hơn 28,000 tỷ đồng “cứu” rừng

PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Vụ án

Ngày 21/3/2019, toà án huyện Cưm’gar, tỉnh Đak Lak, mở phiên toà xét xử vụ án người dân bị đánh vì dám quay cảnh rừng bị phá do lâm trường Buôn Ja Wầm quản lý. Dù chỉ là phiên toà hình sự bình thường, nhưng nhà cầm quyền đã bố ráp một lực lượng an ninh rất lớn gồm thường phục lẫn sắc phục và sẵn sàng đe doạ người dân nếu họ cất lên tiếng nói và sử dụng điện thoại.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #SBTNmorning #TinVietnam

(Visited 1 times, 1 visits today)