PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Nhiều em trẻ gia đình phật tử cạo đầu gây quỹ giúp đỡ bệnh ung thư máu

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Nhiều em trẻ gia đình phật tử cạo đầu gây quỹ giúp đỡ bệnh ung thư máu

Để gây quỹ cho hội từ thiện Leukemia Foundation tại Úc, hầu giúp đỡ về căn bệnh ung thư máu, Gia đình Phật tử chùa Pháp Bảo đã dùng cách cạo đầu cho chương trình gây quỹ này. Chương trình diễn ra vào lúc 1 giờ trưa ngày 11/9/2016 tại Sydney, Úc Châu. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)