PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ chào cờ đầu năm của các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ chào cờ đầu năm của các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Theo truyền thống hàng năm, vào sáng Chúa Nhật 19/2/2017, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm lần thứ 24 với chủ đề ” Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu ” tại công viên thành phố Huntington Beach Nam California. Lễ cháo cờ có sự hiện diện của hơn hai ngàn Hướng Đạo Sinh, gia đình và thân hữu.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)