PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Kỷ niệm 14 năm thành lập Hội Phụ Nữ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tại Philadelphia

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Kỷ niệm 14 năm thành lập Hội Phụ Nữ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tại Philadelphia

Dạ tiệc kỷ niệm 14 năm thành lập Hội Phụ Nữ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vừa được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày 25/9/2016 tại thành phố Philadelphia. Mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)