PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đồng hương tại Massachusetts nói gì về DVD Những Đứa Con Vong Quốc

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đồng hương tại Massachusetts nói gì về DVD Những Đứa Con Vong Quốc

DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” đã đến tiểu bang Massachusetts trong sự đón nhận đầy cảm tình của nhiều đồng hương tại đây. Chúng tôi đã có dịp ghé qua tiêm Hoa Phát tại thành phố Dorchester để tiếp chuyện cùng với một số đồng hương đã xem qua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” và lắng nghe họ chia sẻ suy nghĩ của mình về cuốn DVD này. Xin mời quý vị theo giỏi phần phóng sự sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

(Visited 1 times, 1 visits today)