PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đón Giao Thừa tại nhà thờ Quốc Tổ ở New South Wales, Úc Châu

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đón Giao Thừa tại nhà thờ Quốc Tổ ở New South Wales, Úc Châu

Vào đêm ngày 27/1, tức 30 Tết, ban nghi lễ nhà thờ Quốc Tổ tại thành phố Fairfield, tiểu bang New South Wales – Úc Châu đã tổ chức lễ đón Giao Thừa.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)