PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đến với người vô gia cư trong Lễ Tạ Ơn

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đến với người vô gia cư trong Lễ Tạ Ơn

Với nhiều người thì đây là thời điểm để tỏ lòng biết ơn và cảm tạ trong không khí sum họp thân ái của gia đình và bạn bè bên một bữa ăn thịnh soạn. Còn những người vô gia cư không nơi nương tựa, họ đón ngày ngày Lễ Tạ Ơn như thế nào. Mời quý vị cùng với phóng viên SBTN đến với những người vô gia cư trong ngày Lễ Tạ Ơn.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)