PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật và tự kỷ tại Boston, Massachusetts

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật và tự kỷ tại Boston, Massachusetts

Có những cử chỉ, hành động, và những trò chơi rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày đối với các trẻ em bình thường, thì ngược lại đối với các em có chứng bênh tự kỷ hoặc down-syndrome đây là những việc làm vô cùng khó khăn và cực nhọc. Để thấu hiểu được các em, các phụ huynh cần phải có sự thông cảm và kiên nhẩn rất cao, một chương trình hỗ trợ cho các em và gia đình có con em có chứng bênh tự kỷ và down-syndrome bằng tiếng Việt được hình thành mang chủ đề Vòng Tay Cha Mẹ Việt tại thành phố Boston, tiểu bang MA, Massachusetts. Vòng Tay Cha Mẹ Việt là nơi mà các buổi sinh hoạt thường niên được diễn ra hàng tháng để hỗ trợ tinh thần, chia sẻ thông tin và năng cao sự hiểu biết cho các bậc phụ huynh gốc Việt.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)