PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Buổi chiếu phim “Bộ quân phục của cha tôi” tại San Jose

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Buổi chiếu phim

Thứ Bảy 30/9/2017 vừa qua tại thư viện Tuly thuộc thành phố San Jose đã có buổi chiếu phim “Bộ quân phục của cha tôi” do hội Y Sĩ NCA và Dân Sinh Media tổ chức.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

(Visited 6 times, 1 visits today)