Phò Đảng… khó!

Phò Đảng… khó!

Tuyến metro Cát Linh – Hà Đông từng được quảng bá như một… “điển hình” cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc về vốn, nhà thầu, công nghệ… tuy nhiên đến nay, “điển hình” ấy vẫn chỉ là bằng chứng cho quan hệ mà Việt Nam luôn là phía phải “ngậm đắng, nuốt cay”!

Xin bạn xem tiếp bài Phò Đảng… khó! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)