Phiên tòa không Luật sư xử blogger Nguyễn Văn Hóa

Phiên tòa không Luật sư xử blogger Nguyễn Văn Hóa

Sáng ngày 27 Tháng 11, 2017, Tòa án CS tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xử blogger Nguyễn Văn Hóa về cái gọi là “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

(Visited 2 times, 1 visits today)