Phận bưng bô!

Phận bưng bô!

Ngo Du Trung FB

CUỘC SỐNG HỒI HỘP (*)

Chuyện xưa kể rằng, trong buổi họp của triều đình, bá quan văn võ đang ngồi nghiêm chỉnh bỗng nhà vua phát ra một tiếng đánh rắm. Một ông quan văn vội vàng khom người xuống, cho tay vớt một cái trong không khí, đưa lên mũi hít hít rồi khen:
“Rắm của vua thơm quá!”
Ông vua nghe xong mặt rầu rầu, nói:
“Ta nghe nói, phàm những người ăn nhiều cao lương mỹ vị như ta thì khi đánh rắm, rắm phải thúi.

Xin bạn xem tiếp bài Phận bưng bô! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)