Pence, Pillsbury và Trung Quốc

Pence, Pillsbury và Trung Quốc

Phạm Phú Khải – VOA|

Sự trổi dậy của Trung Quốc là đề tài đã được bàn cãi sôi nổi hơn hai thập niên qua. Nhưng Trung Quốc đã trổi dậy như thế nào, mục tiêu của họ là hòa bình hay hiếu chiến, và họ có đủ khả năng và có dám thách thức Hoa Kỳ, để rồi chiến tranh có phải là điều không thể tránh khỏi trong ba thập niên tới, là đề tài mà được thảo luận và phân tích rất nhiều trong thời gian gần đây.

Xin bạn xem tiếp bài Pence, Pillsbury và Trung Quốc tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)