Ông Trọng nhắc đảng viên ‘tránh đi vào vết xe đổ’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở đảng viên ‘tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm’.

(Visited 1 times, 1 visits today)