Ông Tập Cận Bình muốn quân đội 'không tham nhũng'

Chủ tịch TQ ngay trước Tết thúc giục quân đội nước cải tổ, làm sạch tình trạng tham nhũng và tuân thủ mệnh lệnh Đảng Cộng sản.

(Visited 1 times, 1 visits today)