Ông Phúc lại “nổ” ở Úc!

Ông Phúc lại “nổ” ở Úc!

Ông Phúc khoe rằng ¾ số điện thoại Samsung (của Hàn Quốc) mà dân Úc đang sử dụng đến từ Việt Nam, để kêu gọi doanh nhân Úc mau mau… đầu tư vào Việt Nam, y thể như Việt Nam tự sản xuất vậy, trong khi một cái đinh vít làm không nổi!

Xin bạn xem tiếp bài Ông Phúc lại “nổ” ở Úc! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)