Ông Phạm Công Út bị xóa tên khỏi đoàn luật sư TP.HCM

Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh hôm 12/3 ra quyết định xóa tên ông Phạm Công Út khỏi danh sách luật sư của đoàn

(Visited 1 times, 1 visits today)