Ông lưỡi gỗ bị đuổi việc vì chọc vào ổ kiến lửa

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã chỉ trích chính quyền của Tổng Thống Donald Trump… nên bị đá văng ra khỏi chức vụ một cách bất ngờ

(Visited 4 times, 1 visits today)