Ông Đinh Thế Huynh có ‘mất tích’ như tướng Thanh năm 2015?

(VNTB) – Với những dấu hiệu cộm lên về tình trạng không chỉ “sức khỏe có vấn đề” mà còn thân phận chính trị bị “thay ngựa giữa dòng” của ông Đinh Thế Huynh, luồng vận động chính trường sẽ dẫn đến những biến động nào? Hay con sóng dữ nào? *** Tháng Bảy năm […]

Bài Ông Đinh Thế Huynh có ‘mất tích’ như tướng Thanh năm 2015? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)