Ông Đinh La Thăng muốn làm ‘ma tự do’

Cựu ủy viên Bộ Chính trị nói muốn làm “ma tự do” và đề cập tới lời phát biểu về việc xử lý cán bộ sai phạm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(Visited 2 times, 1 visits today)