Nước mắt cho ông Đinh La Thăng: nước mắt nào cho Nhân dân?

Nước mắt cho ông Đinh La Thăng: nước mắt nào cho Nhân dân?

Ánh Liên (VNTB)

Xin đừng nhầm lẫn giữa tư cách một người có đầy đủ quyền năng, chức vụ trong xã hội với một công dân bình thường. Bởi phân biệt ra, chúng ta mới có đầy đủ cơ sở để hỏi rõ ràng: ai sẽ chịu trách nhiệm cho hàng triệu USD bị thất thoát?

Những cáo buộc sai phạm lên đến hàng triệu USD.

Ông Đinh La Thăng và những người ‘đồng chí’ của mình đứng trước tòa để đối chấp tội trạng.

Xin bạn xem tiếp bài Nước mắt cho ông Đinh La Thăng: nước mắt nào cho Nhân dân? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)