Nước cờ chiến lược Vũ ‘Nhôm’ và Hội nghị trung ương 7

Nước cờ chiến lược Vũ ‘Nhôm’ và Hội nghị trung ương 7

Phạm Chí Dũng – VOA

Vụ khởi tố và tống giam một sỹ quan tình báo cấp tướng của Tổng cục V Bộ Công an vào ngày 17/4/2018 rất có thể chỉ là bước khởi đầu, hoặc là “giai đoạn 1” của một trận công kích đến những cấp cao hơn nữa của Tổng cục Tình báo này trong thời gian tới.

Vào những ngày này, dư luận đang sôi sục với dự đoán sẽ có ít nhất 2 thứ trưởng Bộ Công an phải bị liên đới trách nhiệm, thậm chí cả trách nhiệm hình sự, ở “giai đoạn 2” của “đại án kinh tế – chính trị Vũ “Nhôm””.

Xin bạn xem tiếp bài Nước cờ chiến lược Vũ ‘Nhôm’ và Hội nghị trung ương 7 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)