‘Nói ngọng’ được đem lên bàn nghị sự về giáo dục Việt Nam

Một đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng nói ngọng đang làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và đề nghị sớm “giải quyết triệt để” để không “cảnh trở nhiều thứ”.

(Visited 1 times, 1 visits today)