Niềm tin nào cho tương lai ?

Niềm tin nào cho tương lai ?

Fb. Nguyễn Tiến Trường|

Venezuela vừa cắt bỏ 5 số 0 trên đồng tiền Bolivar. Có nghĩa là một người đang nắm giữ 1 tỷ, sẽ quay về… 10 nghìn đồng. Với chỉ số lạm phát lên đến một triệu phần trăm, quốc gia Nam Mỹ có trữ lượng dầu theo thăm dò lớn nhất thế giới đang trả giá cho chính sách sai lầm của mình. Trả giá khủng khiếp nhất đương nhiên thuộc về nhân dân, khi tài sản tạo lập “bốc hơi”, lũ lượt người dân đang “vượt biên” tìm đường sống.

Xin bạn xem tiếp bài Niềm tin nào cho tương lai ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)